Bogu
świeczkę

diabłu
ogarek

BOGU ŚWIECZKĘ

DIABŁU OGAREK

BOGU ŚWIECZKĘ

DIABŁU OGAREK

Do występów w kościołach i podczas wydarzeń religijnych zapraszani są artyści, których czyny i wypowiedzi stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła, szczególnie w sprawach aborcji i homoseksualizmu.
To oni w ostatnich miesiącach koncertowali „dla św. Jana Pawła II” (także podczas wydarzeń objętych patronatem Konferencji Episkopatu Polski), w tym brali również udział w koncercie przed beatyfikacją rodziny Ulmów.

Jednego dnia dają Bogu świeczkę, występując w koncertach upamiętniających św. Jana Pawła II lub kolędując przed ołtarzami.

 

Drugiego dnia dają diabłu ogarek, wspierając publicznie roszczenia aborcjonistów i środowisk LGBT.

Halina Mlynkova

fot. Facebook/KampaniaPrzeciwHomofobii

Olga Szomańska

fot. YouTube/JejPerfekcyjnoś

Justyna Steczkowska

fot. Facebook/JustynaSteczkowska

Pectus

fot. Facebook/ZespolPectus

Kasia Moś

fot. Instagram/kasiamos_official

Ania Rusowicz

fot. YouTube/AnnaRusowiczOfficial

Zapraszanie takich artystów do występowania w kościołach lub przy okazji wydarzeń religijnych prowadzi do osłabienia nauczania moralnego, a nawet ociera się o profanację świątyń.

Dlatego budzi to wśród wielu katolików głęboki smutek i oburzenie.

Jeśli jesteś wśród nich: podpisz list do polskich biskupów w tej sprawie!

List otwarty do Konferencji Episkopatu Polski

Abp Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wasza Ekscelencjo,
Czcigodny Księże Arcybiskupie, 

z głębokim niepokojem obserwuję coraz częstszą obecność w przestrzeni sakralnej artystów, których publiczne wypowiedzi i czyny, a nawet teksty utworów stoją w sprzeczności z nauczaniem Kościoła.

Tymczasem kan. 1210 Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi, że w miejscu świętym dopuszcza się tylko to, co służy sprawowaniu i szerzeniu kultu, pobożności i religii, a zabrania się tego, co jest obce świętości miejsca.

Niestety, okazuje się, że zapis ten jest nagminnie naruszany (często przy bierności lub za przyzwoleniem osób duchownych) zarówno lokalnie, jak i w trakcie wydarzeń o charakterze ogólnopolskim.

Kilka tygodni temu w kościołach województwa lubelskiego rozpoczął się cykl koncertów poświęconych św. Janowi Pawłowi II, których jedną z gwiazd miała być piosenkarka publicznie popierająca postulaty środowisk LGBT, a także wyśmiewająca w mediach działaczy pro-life.

Ponadto szczególnie w okresie Bożego Narodzenia w kościołach śpiewają piosenkarze, którzy – nawet jeśli nie popierają skrajnie lewicowych postulatów – to w tekstach innych swoich utworów otwarcie, a nawet wulgarnie promują m.in. rozwiązłość i chciwość.

Z kolei koncert poprzedzający beatyfikację bł. rodziny Ulmów – tak doniosły moment dla polskiego Kościoła – „uświetniali” artyści, którzy w swoich mediach społecznościowych epatują proaborcyjnymi „piorunami” lub są „bohaterami” skandalów obyczajowych.

Opisane przykłady budzą we mnie głęboki smutek i poczucie, że dopuszczanie do takich wydarzeń prowadzi do osłabienia nauczania moralnego, a nawet ociera się o profanację świątyń.

Trudno nie zauważyć, że akceptacja postawy „Bogu świeczkę, diabłu ogarek”, jaką prezentują wspomniani artyści, prowadzi do tego, że i wierni przyjmują ją jako zgodną z nauczaniem Kościoła.

Jest to widoczne w debacie na temat aborcji: wielu katolików, podążających za swoimi idolami, wyżej stawia wartość tzw. wolnego wyboru niż życia poczętego.

Podobnie z aprobatą środowisk LGBT i ich postulatów: w imię „niepiętnowania” tych osób i akceptacji ich uczuć, milczy się na temat grzechów związanych z łamaniem prawa naturalnego, nieodłącznie wpisanych w tę ideologię.

Dlatego bardzo proszę Waszą Ekscelencję jako przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o przypomnienie konieczności respektowania kan. 1210 KPK, a także o uczulenie duchownych, by brali pod uwagę wrażliwość wiernych, kiedy wybierają artystów do uświetniania wydarzeń religijnych.

Kultura jest przestrzenią życia społecznego, która kształtuje postawy moralne, szczególnie ludzi młodych. Rolą Kościoła jest wskazywanie takich artystów, których zarówno twórczość, jak i osobiste poglądy mogą być stawiane za wzór, a równocześnie potępianie obłudy i postaw sprzecznych z prawem moralnym.

Dlatego tak bardzo liczę na reakcję Waszej Ekscelencji i całego Episkopatu.

Z wyrazami czci i uszanowania

Administratorem Państwa danych jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny. Proszę kliknąć, aby dowiedzieć się więcej o ochronie danych osobowych

Apel podpisało już 5212 osób!

Udostępnij:

Facebook
Twitter

CENTRUM ŻYCIA I RODZINY 2023